AlvydasŽibas.jpg picture
Surname, Name
Žibas, Alvydas
Name Variants
Zibas, Alvydas
Main Affiliation
Email
alvydas.zibas@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Akvakultūros ir žuvininkystės technologijos, Žūklė, Hidrotechnika, Vandens inžinerija, Aplinkos inžinerija, Atliekų ir nuotekų tvarkymas, Poveikio aplinkai vertinimas / Fishery and Aquaculture technologies, Angling, Hydraulic Engineering, Water Engineering, Environmental Engineering, Waste and Wastewater Management, Environmental Impact Assessment
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false