Riepšas Edvardas.jpg picture
Surname, Name
Riepšas, Edvardas
Research Interests
Miško žėlimas ir želdinimas, rekreacinių miškų tvarkymas / Reforestation and afforestation, recreational forest management
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false