A. Juodvalkis.jpg picture
Surname, Name
Juodvalkis, Antanas
Main Affiliation
Research Interests
Miškininkystė; medynų struktūra ir formavimas; medynų kirtimai / Forestry; stand structure and formation; stand felling
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false