Šlapakauskas, Vytautas-Antanas

Šlapakauskas Vytautas Antanas.jpg picture
Surname, Name
Šlapakauskas, Vytautas-Antanas
Name Variants
Šlapakauskas, Vytautas
Main Affiliation
Research Interests
Herbicidų poveikio augalams ir mikroorganizmams biologija; šiltnamių daržovių mitybiniai substratai; kompleksinės lėtai veikiančios trąšos; augalų fluorometrija ir fotometrija / Biology of herbicide effects on plants and microorganisms; nutrient substrates for greenhouse vegetables; complex slow-acting fertilizers; plant fluorometry and photometry
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false