V.Atkočiūnienė.jpg picture
Surname, Name
Atkočiūnienė, Vilma
Name Variants
Atkociuniene, Vilma
Email
vilma.atkociuniene@vdu.lt
Research Interests
Kaimo socialinės infrastruktūros vertinimas ir vystymosi valdymas, kaimiškųjų vietovių vystymosi strateginis valdymas, kaimo bendruomeninių organizacijų vystymas, LEADER metodo principai, bendruomenės inicijuota vietos plėtra, kaimo vystymo inovacijos, vietos maisto sistemų organizavimas/ The evaluation and management of rural social infrastructure, the strategic management of rural areas, rural communities organization development, the principles of LEADER method, community based local development, innovations of rural development, organization of local food systems
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false