Noreika_Remigijus.jpg picture
Surname, Name
Noreika, Remigijus
Main Affiliation
Email
remigijus.noreika@vdu.lt
Research Interests
Entomologija. Vieno didžiausių augalus minuojančių mikrodrugių taksonominio komplekso Gracillarioidea (Lepidoptera) sistematiniai, filogenetiniai, zoogeografiniai ir trofinių ryšių tyrimai. Rūšių diagnostika taikant morfologinius, ekologinius, biogeografinius bei kt. metodus / Entomology. The object of research: one of the biggest taxon complexes of plant mining micromoth Gracillarioidea (Lepidoptera), its taxonomy, phylogeny, zoogeography and trophical relationships. Diagnostics and identification of species applying morphological, ecological, biogeographical and other methods
Salix L. genetinės įvairovės tyrimai, vertingų genotipų atranka ir vertinimas trumpalaikių augalų plantacijų įveisimui. Trumpos ir super trumpos apyvartos energetiniams želdiniams bei pynybai perspektyvių auginti gluosnių (Salix L.) tyrimai. / Research of the genetic diversity of Salix L., selection of valuable genotypes and evaluation of their suitability for breeding short-rotation plantations. Research of Salix L. plants for short- and extra-short-rotation plantations of energy crops and weaving
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false