Raimundas Sereika.jpg picture
Surname, Name
Sereika, Raimundas
Main Affiliation
Personal Site
Email
raimundas.sereika@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Kietojo kūno fizika, kondensuotų medžiagų fizika, aukštų slėgių fizika, tankio funkcionalo teorija, struktūrų prognozavimas, kristalografija, Rentgeno fotoelektroninė spektroskopija, difrakcija, absorbcija, Rentgeno spindulių sinchrotronų technika, Ramano spektroskopija, elektroninės struktūros tyrimai, faziniai virsmai, feroelektrinės ir puslaidininkinės medžiagos / Solid state physics, condensed matter physics, high-pressure physics, density functional theory, structural predictions, crystallography, x-ray photoelectron spectroscopy, X-ray diffraction, X-ray absorption, X-ray synchrotron techniques, Raman spectroscopy, electronic structure investigations, phase transitions, ferroelectric and semiconducting materials
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false