Surname, Name
Vanagaitė, Gitana
Main Affiliation


Results 1-20 of 37 (Search time: 0.029 seconds).

DateTitleAuthor(s)Type
12011Pasakojimas apie negirdimą gyvybės širdįVanagaitė, Gitanaresearch article
22011Neišsipildžiusio gyvenimo vaizdas Lazdynų Pelėdos autobiografijoje = View of unfulfilled life in autobiography of Lazdynų PelėdaVanagaitė, Gitanaresearch article
32011Jono Šliūpo asmens savivoka autobiografijoseVanagaitė, Gitanaresearch article
42013Autoriaus intencijos, arba Vandos Juknaitės publicistika = Author's intentions or the essays by Vanda JuknaitėVanagaitė, Gitanaresearch article
52013Vieno atsakymo knyga apie Vincą Krėvę : [recenzija]Vanagaitė, Gitanareview article
62012Ori oraus gyvenimo baigtis ir vartotojų visuomenė : [recenzija]Vanagaitė, Gitanareview article
72010Проза Ванды Юкнаите: диалог с невербализованным бытиемVanagaitė, Gitanaresearch article
82009Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės prozoje = The problem of expressing meaning in the prose of Vanda JuknaitėVanagaitė, Gitanaresearch article
92014Vaižganto Laiškai Klimams: laiškas kaip autobiografija = Letters to the Klimases by Vaižgantas: the letter as autobiographyVanagaitė, Gitanaresearch article
102014Apie tylų stovėjimą tikrovės akivaizdoje : [recenzija]Vanagaitė, Gitanareview article
112011Vandos Juknaitės "Išsiduosi. Balsu" – meilės besišaukianti tikrovėVanagaitė, Gitanajournal article
122011Dvigubo gyvenimo vaizdas Amerikoje gimusių autobiografijose = The image of dual life in autobiographies of those born in AmericaVanagaitė, Gitanaresearch article
132012Fakto ir fikcijos santykis Vandos Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“ = The ratio of fact and fiction in the work “My Voice Betrays Me” by Vanda JuknaitėVanagaitė, Gitanaresearch article
142012Vandos Juknaitės „Stiklo šalis“: pasakojimo struktūra literatūroje ir kineVanagaitė, Gitanaresearch article
152018L'incontro delle intenzioni dell'autore, del lettore e del testo. Il caso di Vanda Juknaitė e Dorota TerakowskaVanagaitė, Gitanaresearch article
162016Vaižgantas šiandienos mokykloje: problemos ir galimybėsVanagaitė, Gitanajournal article
172013Žiūros taškas ir teoriniai bandymai jį apibrėžti = The viewpoint and attempts to define itVanagaitė, Gitanaresearch article
182016Luigi Pirandello’s works in Lithuania: why the dialogue did not take placeVanagaitė, Gitanaresearch article
192019Modernybės ir krikščionybės dermė Juozo Tumo- Vaižganto apysakoje „ Dėdės ir dėdienės“Vanagaitė, Gitanaresearch article
202016Author's intentions and literary interpretationVanagaitė, Gitanaconference paper