Paulikiene.jpg picture
Surname, Name
Paulikienė, Simona
Email
simona.paulikiene1@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Mechanikos inžinerija. Aplinkos inžinerija. Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai. Biomasės paruošimas ir biokuro savybių tyrimai / Mechanical engineering. Environmental Engineering. Product storage and processing technologies, impact of technological processes on product quality and environment. Biomass preparation and biofuel properties research
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false