Martisauskas.jpg picture
Surname, Name
Martišauskas, Linas
Name Variants
Martisauskas, Linas
Martisauskas, L.
Martišauskas, L.
Email
linas.martisauskas@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Duomenų statistinė analizė, energetinio saugumo analizė, tikimybinė saugos analizė (TSA), ekstremalių išorinių įvykių energetikos objektams tikimybinis vertinimas, energetikos sistemų matematinis modeliavimas / Data statistical analysis, energy security analysis, probabilistic safety analysis (PSA), probabilistic assessment of extreme external events, energy system mathematical modelling
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false