Kacinskaite_p2.jpg picture
Surname, Name
Kačinskaitė, Roma
Name Variants
Kacinskaitė, Roma
Kačinskaite, Roma
Kacinskaite, R.
Kačinskaite, R.
Kacinskaitė, R.
Kačinskaitė, Roma
Email
roma.kacinskaite@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Analizinė ir tikimybinė skaičių teorija, dzeta funkcijų bei jų klasių reikšmių pasiskirstymo ir universalumo tyrimai / Analytic and probabilistic number theory, investigation of value-distribution and universality of zeta-functions and their classes
Lyčių lygybės politika fiziniuose ir gamtos moksluose / Policy of gender equality in physical and nature sciences
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false