DSC_1714-2-300x395.jpg picture
Surname, Name
Jucevičius, Giedrius
Main Affiliation
Email
giedrius.jucevicius@vdu.lt
Research Interests
Strateginis valdymas, strateginės inovacijos, inovacijų valdymas, verslo modeliai, inovacijų ekosistemos, tarptautinė lyginamoji vadyba, verslo sistemos, organizacijų tinklai, klasteriai, organizacinis pasitikėjimas, tarporganizaciniai santykiai, pramonės konkurencingumo politika, sumani specializacija, kompleksinių dinaminių sistemų valdymas, strateginių sprendimų priėmimas neapibrėžtumo sąlygomis / Strategic management, strategic innovation, innovation management, business models, innovation ecosystems, business systems, organizational networks, clusters, organizational trust, inter-organizational relations, industrial competitiveness policy, smart specialization, complex adaptive systems, strategic decisions under uncertainty
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false