Donata-Bocullo-300x395.jpg picture
Surname, Name
Bocullo, Donata
Name Variants
Juškelytė, Donata
Email
donata.bocullo@vdu.lt
Research Interests
Turizmas, vietos marketingas, šalies įvaizdžio formavimas ir komunikacija, kultūros politika, Europos Sąjungos kultūros politika, Europinės tapatybės formavimas ir komunikavimas, kūrybinės industrijos, kino industrija, vizualinė komunikacija / Tourism, local marketing, country image formation and communication, cultural policy, European Union culture policy, European identity formation and communication, creative industries, film industry, visual communication
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false