Surname, Name
Mickevičius, Vytautas
Personal Site
http://if.vdu.lt/apie-fakulteta/struktura/katedros/sistemu-analizes-katedra/darbuotojai_s/v_mickevicius_cv/