V.M.jpg picture
Surname, Name
Malinauskas, Vygantas
Main Affiliation

ETDResults 1-20 of 42 (Search time: 0.018 seconds).

DateTitleAuthor(s)Type
17-Jun-2018Whether the data subject has the right to obtain an explanation in the case of automated decision-making?Ešerytė, Gintarėmaster thesis
21-Jun-2017Teisė būti pamirštam, kaip sudėtinė EŽTK 8 straipsnyje įtvirtintų teisių dalisPilsudskis, Ernestasmaster thesis
311-Jan-2021Draudimo piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba principo taikymo problematikaRakauskienė, Loretamaster thesis
42-Jun-2017Ar, save vairuojančiam automobiliui sukėlus eismo įvykį, baudžiamoji atsakomybė gali būti šalinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 31 straipsnį?Didjurgytė, Justėmaster thesis
518-Jun-2020Ar visos vaiko teisės gali būti įgyvendintos šeimoje pilna apimtimi?Klimašauskaitė, Gerdamaster thesis
64-Jun-2015Ar valstybių nacionaliniuose teisės aktuose turi būti užtikrinta sveikatos priežiūros specialistų teisė atsisakyti atlikti medicinines procedūras, prieštaraujančias jų sąžinei, religiniams, moraliniams įsitkinimams?Leonavičiūtė, Martynamaster thesis
71-Jun-2017Ar valstybės nustatomos privilegijos tautinėms mažumoms, nepažeidžia kitų piliečių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principo?Žilinskaitė, Indrėmaster thesis
85-Jun-2014Ar vaiko teisė būti sveikam turi būti saugoma nuo pradėjimo momento?Draskinytė, Editamaster thesis
92-Jun-2016Ar užtikrinant vaiko teisę į privatų gyvenimą, gali būti ribojama tėvų valdžia?Maslauskaitė, Lauramaster thesis
105-Jun-2015Ar teisės naudoti tikrinius žodžius gimtąja kalba dokumentuose bei topografiniuose ženkluose ribojimas, nepažeidžia tautinių mažumų teisės į tapatybės išsaugojimą?Sungailaitė, Ievamaster thesis
115-Jun-2019Ar tam tikrame krašte vyraujantis kultūrinis spaudimas žaloti moterų genitalijas turi būti laikomas pakankama priežastimi suteikti prieglobstį?Liubinaitė, Emilijamaster thesis
1229-May-2015Ar švietimo programų rengimo tvarka, nenumatanti tėvų atstovavimo jų rengimo procese, nepažeidžia tėvų teisės į vaikų ugdymą?Masiulionienė, Sandramaster thesis
136-Jun-2018Ar šeimos stiprinimo įstatymas nediskriminuoja vienišų motinų ir tėvų, vaikus auginančių nesusituokusių porų bei kitų asmenų, kurie susieti artimais giminystės ryšiais?Venediktovas, Lukas Tautvydasmaster thesis
1412-Jan-2017Ar remiantis LR Konstitucijos 53 straipsniu, valstybei kyla pozityvi pareiga kompensuoti vaistus, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei?Laurinavičiūtė, Lauramaster thesis
156-Jun-2014Ar religijos išpažinimo reikalavimas gali būti laikomas įprastu, teisėtu ir pateisinamu atsisakymo priimti į darbą ar atleidimo iš darbo pagrindu, jei pareigos tiesiogiai nesusijusios su religinių apeigų atlikimu?Bundzinskaitė, Agnėmaster thesis
164-Jun-2015Ar referendumu siūlomos įstatymo nuostatos galimas neatitikimas konstitucijai yra pakankamas pagrindas atsisakyti skelbti referendumą?Gedeikis, Justasmaster thesis
1718-Jun-2020Ar privilegijų įsigyti valstybinę žemę ne aukciono būdu nustatymas tam tikriems subjektams atsižvelgiant į jų teisinę formą nepažeidžia lr konstitucijoje numatytų teisingumo bei asmenų lygybės prieš įstatymus principų?Vitkauskienė, Augustėmaster thesis
185-Jun-2014Ar partnerystės pagal įstatymą įteisinimas nepažeidžia santuokos savanoriškumo principo?Gailiūtė, Monikamaster thesis
192-Jun-2016Ar papildomų kvalifikacinių reikalavimų nustatytamas atstovams bylose nepažeidžia teisėtų lūkesčių principo?Taraila, Vytautas Jonasmaster thesis
206-Jun-2019Ar nepilnamečių nuotraukų talpinimas socialiniuose tinkluose prieštarauja LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms?Paulauskis, Tautvydasmaster thesis