e.bendoraitiene-300x395.jpg picture
Surname, Name
Bendoraitienė, Evelina
Name Variants
Sakalauskaitė, Evelina
Main Affiliation
Email
evelina.bendoraitiene@vdu.lt
Research Interests
Įmonių socialinė atsakomybė, darnus vystymasis, suinteresuotosios grupės ir jų valdymas, socialinis verslas, socialiai atsakingas investavimas, nefinansinės informacijos atskleidimas, asmeniniai finansai, finansiniai skaičiavimai / Corporate social responsibility, sustainable development, stakeholders and their management, social business, social responsible investment, non financial information disclosure, personal finance, financial calculations
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false