psichologe-lijana-vaitkuniene-593561be5854c.jpg picture
Surname, Name
Vaitkūnienė, Lijana
Name Variants
Vaitkuniene, Lijana
Email
lijana.vaitkuniene@vdu.lt
Research Interests
Socialinių kognityvinių neuromokslų taikomieji tyrimai (organizacinis kognityvinis neuromokslinis požiūris); asmens socialinės informacijos apdorojimo ypatumai; sensorinio apdorojimo jautrumas; kognityvinis/pažintinis stilius; vadovavimo ir lyderystės komunikacijos tyrimai (vadovo/lyderio – darbuotojų komunikavimas, lyderystės komunikacija, vadovo/lyderio komunikacijos efektyvumas, motyvuojanti komunikacija / vadovo motyvuojantis kalbėjimas; paradoksinė komunikacija ir t.t.); asmens elgesys darbe / veikloje, asmens darbo /veiklos atlikimas (efektyvumas, produktyvumas ir kita). / Applied studies of social cognitive neurosciences (the organizational cognitive neuroscience approach ); social information processing; Sensory processing sensivity; cognitive style; leadership communication research (head/leader – employees communication; leaders communication effectiveness; leader motivating language (motivational communication); paradoxical and double-bind communication, etc.); human behavior at work; human work performance (or performance in other activities; efficiency, productivity).
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false