Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina

Kristina Barancovaitė-Skindaravicienė.jpg picture
Surname, Name
Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina
Name Variants
Barancovaitė, Kristina Barancovaite, Kristina
Main Affiliation
Email
kristina.barancovaite-skindaraviciene@vdu.lt
Research Interests
Japonų kalba ir kultūra, lyčių ir seksualumo studijos, japonų šiuolaikinė populiarioji kultūra, tarpkultūrinė komunikacija / Japanese language and culture, gender and sexuality studies, Japanese contemporary popculture, intercultural communication

Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false