Surname, Name
Giedrimienė, Lina
Main Affiliation
Email
lina.giedrimiene@vdu.lt
Research Interests
Vartotojo elgesys, kritinis mąstymas, tvarus vartojimas, įmonių socialinė atsakomybė / Consumer behavior, critical thinking, sustainable consumption, corporate social responsibility
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false