Mickus.jpg picture
Surname, Name
Mickus, Artūras
Name Variants
Mickus, Arturas
Mickus, A.
Working groups
Email
arturas.mickus@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Modernios informacinės technologijos: modernios IT SVV; modernios nuotolinio mokymo IT. Fizikinių procesų matematinis kompiuterinis modeliavimas: jonų pluoštų sąveika su kietu kūnu; plonų plėvelių dengimo technologijų modeliavimas elektronikoje, metalurgijoje, optikoje ir t.t.; žematemperatūrės plazmos cheminių reakcijų kinematika ir kinetika; terminis ir jonų pluoštais indukuotas kieto kūno suardytų sričių epitaksinis augimas; gruntinių vandenų ir panašių procesų geofizinių filtravimo procesų matematinis modeliavimas. Eksperimentinė fizika: energijos virsmų našumas Rodamin-6G dažų lazeryje kaupinant kieto kūno ps ND:YAG lazeriu; superliuminescencinis bėgančios bangos LiNbO3 optinis parametrinis šviesos generatorius; raketinių variklų degimo produktų tyrimas KARS spektroskopija / Modern Information Techonologies: Modern Information Technology for Small and Medium Business; Modern Distance Education Technologies. Mathematical and computer simulation of physical processes in the following fields. Experimental physics
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false