Mackutė-Varoneckienė, Aušra

Surname, Name
Mackutė-Varoneckienė, Aušra
Name Variants
Mackutė, Aušra
Mackute-Varoneckiene, Aušra
Mackute-Varoneckiene, A.
Mackute-Varoneckiene, Ausra
Personal Site
http://if.vdu.lt/apie-fakulteta/struktura/katedros/taikomosios-informatikos-katedra/darbuotojai_ti/a_mackute_varoneckiene_cv/
Email
ausra.mackute-varoneckiene@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Globalioji optimizacija, daugiakriterinis optimizavimas, daugiamačių duomenų vizualizacija, duomenų tyryba, lygiagretūs ir paskirstyti skaičiavimai / Global Optimization, Multi-objective Optimization, Multidimensional data Visualization, Data Mining, Optimal Process Design
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false