Andrijauskaitė, Ugnė Marija

Ugnė Marija Andrijauskaitė.jpg picture
Surname, Name
Andrijauskaitė, Ugnė Marija
Name Variants
Andrijauskaitė, Ugnė-Marija
Andrijauskaite, Ugne Marija
Andrijauskaite, Marija Ugne
Main Affiliation
Email
ugne.andrijauskaite@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
XX a. Lietuvos istorija, sovietinė ir naujausia Lietuvos bei pasaulio istoriografija, organizuotas darbo judėjimas Lietuvoje iki 1940 m., lietuviškos kairiosios minties raida ir kairiųjų bei anarchistinių judėjimų istorija, miestų istorija, miestų bei mikrorajonų įvaizdžiai ir miestų psichogeografija, socialinė ir kultūros istorija, seksualumo istorija, „herstory“, LGBT istorija, mikroistorija, ateities istorija / Lithuanian history of 20th century, Soviet- and latest Lithuanian and global historiography, organized labor movement in Lithuania till 1940, development of Lithuanian left thought and history of the left and anarchist movements, urban and neighborhood images and urban psycho-geography, social and cultural history, history of sexuality, herstory, LGBT history, micro-history, history of the future
Curriculum Vitae
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false