Vanagienė V..jpg picture
Surname, Name
Vanagienė, Vitalija
Name Variants
Gedminaitė-Vanagienė, Vitalija
Email
vitalija.vanagiene@vdu.lt
Research Interests
Verslo (prekybos, bioekonomikos, žemės ūkio, logistikos, turizmo) ir viešųjų organizacijų naujo/esamo prekės ženklo vertės /vietos inovatyvių, žalių rinkodaros sprendimų modeliavimas, pirkėjų elgsenos tyrimai produktams/paslaugoms, logistikos grandinės procesų analizė, kokybės politikos/aptarnavimo paslaugų vertinimo metodikos / Modeling new / existing brand value / local innovative, green marketing solutions for business (trade, bioeconomy, agriculture, logistics, tourism) and public organizations, customer behavior research for products / services, logistics chain process analysis, quality policy / service assessment methodology
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false