L.M.jpg picture
Surname, Name
Meškys, Linas
Main Affiliation

ETDResults 1-20 of 81 (Search time: 0.025 seconds).

DateTitleAuthor(s)Type
17-Jun-2018Ar ginant viešąjį interesą administracinėse bylose yra užtikrinamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas?Budrytė, Vismantėmaster thesis
27-Jun-2018Ar aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje užtikrina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą?Botyriūtė, Gabrielėmaster thesis
31-Jun-2017Ar žemės ūkio paskirties žemės įgijimo ribojimai yra proporcingi žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslams?Gražulienė, Renatamaster thesis
47-Jun-2018Ar vienarūšių administracinių bylų nagrinėjimas modelinio teismo proceso tvarka užtikrina asmens teisę į tinkamą teismo procesą?Vaznaitytė, Rugilėmaster thesis
512-Jan-2018Ar valstybinės žemės patikėtinio veiksmai neprieštarauja privačios nuosavybės teisės apsaugai ir ūkinės veiklos laisvės principui?Morkūnaitė-Ruibavičienė, Simonamaster thesis
61-Jun-2017Ar atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui reglamentavimas užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą asmens teisę į teisingą apmokėjimą už darbą?Mogenytė-Jasilionė, Vilijamaster thesis
71-Jun-2017Ar nepažeidžiamas teisingumo principas, kai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios ateityje gali lemti jog bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu yra atsisakoma atnaujinti procesą?Vainauskas, Vytautasmaster thesis
81-Jun-2017Ar įtvirtinus LR vyriausybės nariams asmeninę materialinę atsakomybę, būtų užtikrintas atsakomybės neišvengiamumas?Trofimovaitė, Gretamaster thesis
91-Jun-2017Ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas Lietuvoje įsigaliojus administracinių nusižengimų kodeksui gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio?Kavaliauskaitė, Kristinamaster thesis
102-Jun-2017Ar individualaus administracinio akto apskundimo terminasneprieštarauja Konstitucijai ir garantuoja asmeniui teisę į teisingą teismą,įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje?Dringelė, Linamaster thesis
111-Jun-2017Ar galiojanti bankroto administratorių skyrimo sistema nepažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumo principo?Narmontienė, Monikamaster thesis
127-Jun-2018Ar ribota savivaldybių teisė stabdyti planuojamų ūkinių veiklų įgyvendinimą poveikio aplinkai vertinimo stadijoje nepažeidžia savivaldos autonomiškumo?Grigaitė, Jurgitamaster thesis
1318-Jun-2020LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo lyginamoji analizėGrėbliūnas, Rokasbachelor thesis
1419-Jun-2020Ar savivaldybėms perduotų funkcijų sistemos reguliavimu Lietuvoje užtikrinamas tinkamas jų vykdymas?Laukytė, Evelinamaster thesis
1519-Jun-2020Ar Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme įtvirtinti slaptieji kontroliniai pirkimai atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo numatytam tikslingumo principui?Zeniauskaitė, Raventamaster thesis
1619-Jun-2020Ar reikalavimas pateikti juridinio asmens dalyvių sąrašą juridinių asmenų registrui nepažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą Lietuvoje?Jakštaitė, Lauramaster thesis
1719-Jun-2020Ar sudaromi vidaus sandoriai nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principo?Proškienė, Miglėmaster thesis
1819-Jun-2020Ar socialinio tinklo paskyra gali būti paveldėjimo teisės objektu?Norvaišaitė, Gabijamaster thesis
1918-Jun-2020Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematikaKazlauskas, Evaldasbachelor thesis
2029-May-2015Ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti įmonės tyčinio bankroto požymiai neprieštarauja verslo sprendimo vertinimo taisyklei (Business Judgement Rule)Kablytė, Renaldamaster thesis