asta.gaigaliene@vdu.lt_-300x395.jpg picture
Surname, Name
Gaigalienė, Asta
Name Variants
Cibulskytė, Asta
Main Affiliation
Email
asta.gaigaliene@vdu.lt
Research Interests
Finansinė socializacija, finansinis raštingumas, finansinė elgsena, mokesčių mokėtojų elgsena, tinklinė analizė / Financial socialization, financial literacy, financial behavior, tax payers behavior, network analysis
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false