PMDF-puslapiui-300x320_1.jpg picture
Surname, Name
Bardauskaitė, Danguolė
Main Affiliation
Email
danguole@bardauskaite@vdu.lt
Research Interests
Tarptautinių santykių teorijos, JAV užsienio politika, ekspertinių ir akademinių žinių vaidmuo užsienio politikos formavime, diiplomatija, diskurso teorija ir metodai, JAV viešoji diplomatija, JAV kovos su terorizmu politika, Vidurio Rytai ir demokratizacija / International relations theories, US foreign policy, the role of expert and academic knowledge in foreign policy formation, dipotomy, discourse theory and methods, US public diplomacy, US counter terrorism policy, Middle East and democratization
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false