RB-portrait-photo1-300x377.jpg picture
Surname, Name
Baločkaitė, Rasa
Name Variants
Balockaite, Rasa
Email
rasa.balockaite@vdu.lt
Research Interests
Diskursyviniai galios santykiai, klasės, lyčių, rasės reprezentacija žiniasklaidoje, kolonializmo ir postkolonializmo studijos, sovietinio laikotarpio, tranzitologijos ir postkomunizmo studijos / Discursive power relations, classes, gender, race representation in media, studies of colonialism and postcolonialism, studies of the Soviet period, transitology and post-communism
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false