Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina

Kristina-Zardeckaite-Matulaitiene-200x300.jpg picture
Surname, Name
Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Name Variants
Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Zardeckaite-Matulaitiene, Kristina
Main Affiliation
Email
kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Psichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas; Rizikingo elgesio tyrimai (narkotinių medžiagų vartojimas, rizikingas seksualinis elgesys, pavojingas vairavimas, emigracija); Lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui); Bendravimo psichologijos tyrimai (tarpasmeninių santykių užmezgimo, palaikymo ir nutraukimo apsektai; žodinės ir nežodinės komunikacijos elementų tyrimai, įvairių bendravimo komponentų ryšys su pasitenkinimu santykiais); Religijos psichologijos tyrimai (religingumo ir dvasingumo skirtingais amžiaus tarpsniais analizė, religingumo reikšmė asmens psichologinei savijautai bei jo tarpasmeniniams santykiams); konsultavimo psichologijos tyrimai. / Effectiveness of psychological interventions; psychological aspects of risky behaviour (drug usage, risky sexual behaviour, risky driving, emigration); interpersonal communication research (interpersonal relationships, verbal and nonverbal communication, relationship satisfaction); gender issues in psychology research (gender similarities and differences, gender stereotypes); research in religiosity/spirituality; counselling psychology research.
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false