Kristina-Aurylaite-300x395.jpg picture
Surname, Name
Aurylaitė, Kristina
Email
kristina.aurylaite@vdu.lt
Research Interests
Šiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas

Contemporary dramaturgy, dramaturgy theories; Canadian and South African literature, culture; ethnic minority literature; postcolonialism, multicultural studies; aspects of visuality in contemporary literature; naratology, cinematographic, digital narrative

Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false