Liobikienė, Nijolė Teresė

Nijolė Liobikienė.jpg picture
Surname, Name
Liobikienė, Nijolė Teresė
Name Variants
Liobikienė, Teresė Nijolė
Liobikiene, Nijole Terese
Main Affiliation
Email
terese.liobikiene@vdu.lt
Research Interests
Posovietinės socialinės kaitos procesai, pilietiškumo raiška ir nevyriausybinės organizacijos, krizių intervencija, šeimos raidos dinamika ir socialinis darbas su šeima, traumos ir potrauminis stresinis sindromas. / Post-soviet society transitions, expression of public spirit and NGOs, crisis intervention, family development dynamics and social work with families, traumas and post-traumatic stress disorder.
Curriculum Vitae
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false