Asta Venskienė.jpg picture
Surname, Name
Venskienė, Asta
Name Variants
Venskiene, Asta
Main Affiliation
Email
asta.venskiene@vdu.lt
Research Interests
Kūno estetiškumas kaimo kultūroje, etniniai ir kultūriniai stereotipai, lokaliniai tapatumai, paveldas, klasikinė ir šiuolaikinė tautodailė

Body aesthetics in rural culture, ethnic and cultural stereotypes, local identities, heritage, classical and contemporary folk art

Curriculum Vitae
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false