Rūstis Kamuntavičius.jpg picture
Surname, Name
Kamuntavičius, Rūstis
Name Variants
Kamuntavicius, Rustis
Personal Site
Email
rustis.kamuntavicius@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Lietuvos ir Vakarų Europos kraštų bendravimo istorija nuo seniausių laikų iki dabar, Vidurio Rytų Europos kraštų istorija ir dabartis / History of communication between Lithuania and the countries of Western Europe from ancient times to the present, history and the present of the countries of Central Eastern Europe
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instituto, užsiimančio LDK laikų istorijos tyrimais ir jų propagavimu, direktorius. Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centro, užsiimančio Vidurio-Rytų Europos istorijos, kultūros ir politikos tyrimais, direktorius. Rytų Europos studijų vasaros mokyklos klubo (Varšuvos universitetas), vienijančio per keturis šimtus Vidurio-Rytų Europos akademikų bei intelektualų, valdybos narys. Lietuvos Nacionalinio Istorikų Komiteto, vienijančio visas istorijos mokslu užsiimančias Lietuvos institucijas, generalinis sekretorius (2004-2013). Association for Slavic, East European and Eurasian studies (JAV), kasmetiniuose Kongresuose apjungiančios kelis tūkstančius vidurio-rytų Europos tyrėjų iš viso pasaulio, narys. Baltarusijos nepriklausomo "Skraidančio universiteto" (Minskas) akademinės korporacijos Convent Ludenia narys. Akademinio liberalios minties klubo Santara-Šviesa (JAV-Lietuva) dalyvis. Tarptautinių mokslinių žurnalų Belarusian Political Science Review, Przegląd Geopolityczny ir Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej redakcinės ir/arba mokslo tarybos narys. Lenkijos mokslų akademijos mokslo leidinio Acta Baltico-Slavica recenzentas. Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys: Lietuvos ir Vakarų Europos istoriniai ryšiai nuo viduramžių iki mūsų dienų. Paskutinis didelis projektas: www.lugano.lt . Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos istorija, kultūra, politika ir nacionaliniai naratyvai. Paskutinis didelis projektas: www.gudija.lt . Bakalaurams dėstomi kursai VDU Humanitarinių mokslų fakultete iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių istorijos, taip pat Europos istoriografija, Istorijos filosofija, Ekonomikos ir Kasdienybės istorija. Politinių mokslų ir diplomatijos fakultete – Politinė filosofija. Magistrantams skaitomas kursas “Lietuva Vakarų Europoje”, skirtas lituanistikai Vakarų Europos šalyse ir “Diplomatijos istorija”. ​ Magistro studijos Centrinės Europos universitete (Budapešte), daktaro - Vytauto Didžiojo universitete (kartu su Lietuvos istorijos institutu). Studijos ir stažuotės Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Lenkijos mokslo ir tyrimų institucijose. Paskaitos skaitytos lietuvių, anglų, rusų, lenkų, italų ir prancūzų kalbomis įvairiuose Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Prancūzijos ir Šveicarijos universitetuose.
Loading... 24 0 1000 0 false