Krikštolaitis, Ričardas

RKrikstolaitis1 2019.jpg picture
Surname, Name
Krikštolaitis, Ričardas
Name Variants
Krikštolaitis, R.
Krikstolaitis, Ricardas
Krikstolaitis, R.
Krikštolaitis, Ricardas
Ričardas, Krikštolaitis
Email
ricardas.krikstolaitis@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Duomenų statistinė analizė, energetinis saugumas, energetinių sistemų patikimumo ir rizikos analizė / Statistical data analysis, Energy security, Reliability and risk analysis of energy system
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false