DSC_5068-2-300x395.jpg picture
Surname, Name
Juraitė, Kristina
Email
kristina.juraite@vdu.lt
Research Interests
Posovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos, medijų raštingumas, socialinės atsakomybės komunikacija, viešosios erdvės diskursai, kultūros ir visuomenės mediatizacijos procesai, vizualinė komunikacija, medijos, kultūra / Transformation of post-Soviet society and media, media literacy, social responsibility communication, public space discourses, cultural and societal mediatization processes, visual communication, media, culture
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false