Terese-Ringailiene-300x395.jpg picture
Surname, Name
Ringailienė, Teresė
Name Variants
Aleknavičiūtė, Teresė
Email
terese.ringailiene@vdu.lt
Research Interests
Multimodalioji diskurso analizė, akademinis diskursas, mokslo populiarinimo diskursas, žanro analizė, tekstynų lingvistika, vertimas / Multimodal discourse analysis, academic discourse, science discourse discourse, genre analysis, texture linguistics, translation
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false