Petraitytė-Briedienė, Asta

Asta Petraitytė-Briedienė.jpg picture
Surname, Name
Petraitytė-Briedienė, Asta
Name Variants
Petraitytė, Asta
Petraityte-Briediene, Asta
Petraityte, Asta
Main Affiliation
Email
asta.petraityte-briediene@vdu.lt
Research Interests
1918–1940 m. m. Lietuvos istorija, Lietuvos diplomatijos istorija ir užsienio šalių diplomatinio korpuso Lietuvoje veikla, 1940–1991 m. m. lietuvių išeivijos istorija, Lietuvos diplomatinės tarnybos išeivijoje veikla

History of Lithuania, history of Lithuanian diplomacy and activities of the foreign diplomatic corps in Lithuania in 1918-1940; history of Lithuanian emigration, activities of Lithuanian diplomatic service in emigration in 1940-1991

Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false