G_Raskinis-108x161_1_2.jpg picture
Surname, Name
Raškinis, Gailius
Name Variants
Raskinis, Gailius
Raskinis, G.
Raškinis, G.
Main Affiliation
Personal Site
http://if.vdu.lt/apie-fakulteta/struktura/katedros/sistemu-analizes-katedra/darbuotojai_s/g_raskinis_cv/
Email
gailius.raskinis@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Mašininio mokymo metodų kūrimas bei taikymas kalbos technologijų ir muzikos atpažinimo uždaviniams spręsti / Machine learning, signal and language processing, speech recognition, music recognition, grammatical inference
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false