Jūratė Ruzaitė.jpg picture
Surname, Name
Ruzaitė, Jūratė
Name Variants
Vaičenonienė, Jūratė
Ruzaite, Jurate
Vaicenoniene, Jurate
Email
jurate.ruzaite@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Diskurso analizė, kalba ir ideologija, sakytinis ir rašytinis akademinis diskursas, tekstynų lingvistika, netiksli kalba / Discourse analysis, language and ideology, spoken and written academic discourse, corpus linguistics, vague language
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false