7F8A6405-300x395 (1).jpg picture
Credit Name
Rasutė
Surname, Name
Žukienė, Rasutė
Name Variants
Žukienė, Rasa
Andriušytė-Žukienė Rasa
Main Affiliation
Email
rasute.zukiene@vdu.lt
Research Interests
Modernizmo dailės raida Rytų Europoje, Lietuvos dailės raida XX amžiuje, Lietuvos dailės istorija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba Europos meno kontekstuose, Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) kultūrų tarpusavio ryšiai, Lietuvos egzilio dailės istorija ir šiandieniniai procesai, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida, sociokultūriniai procesai XX - XXI a. dailėje / Development of modernism in Eastern Europe, development of Lithuanian art in the 20th century, history of Lithuanian art, works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of European art, intercultural relations of the Baltic States (Lithuania, Poland, Latvia), history of Lithuanian exile art and today's processes, contemporary Lithuanian and European art development, socio-cultural processes in the 20th century art
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false