European Credit Clearinghouse for Opening up Education (ECCOE)


Erasmus-logo.jpg picture
Title
European Credit Clearinghouse for Opening up Education (ECCOE)
Code
2019-1-FR01-KA203-062951
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-09-01
Expected Completion
2022-08-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Veiklos ir rezultatai:

Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;

Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);

Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;

Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;

Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false