Vietos bendruomenių įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą, tyrimas


ES fondų investicijų ženklas.jpg picture
Title
Vietos bendruomenių įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą, tyrimas
Code
09.3.3-LMT-K-712-22-0338
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-11-03
Expected Completion
2021-04-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis

Projektas įgyvendintas pagal veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu (studentų tyrimai)".

Tyrimą atliko studentas Darius Giedraitis.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0338) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).

Projekto tikslas - ištirti gyventojų įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą formų (seniūnaičiai, kaimiškųjų bendruomenių centrai) veikimo problemas, jų tarpusavio sąveikumą interesų sankirtų metu ir jų tobulinimo galimybes. Šiam tikslui pasiekti bus atlikta kokybinė atskirų bendruomenių (kaimų, miestelių, kaimynysčių) seniūnaičių bei teritorinių bendruomenių atstovų nuomonių analizė. Bus taikomas kokybinio tyrimo – pusiau struktūrizuoto interviu metodas bei dokumentų analizė. Interviu imtis – 15 bendruomenių atstovų. Tyrimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus: • kokios yra pagrindinės gyventojų interesų atstovavimo problemos ir apribojimai; • kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo principai ir kokios įtampos kyla atskirose teritorinėse bendruomenėse viešųjų sprendimų priėmimo procesuose; • kokios gali būti pritaikytos gerosios praktikos, valdymo bei įtraukimo instrumentai, kurie padėtų užtikrinti veiksmingą interesų derinimą. Atliktas Kauno rajono bendruomenių tyrimas gali padėti nustatyti, kaip turėtų būti tobulinamos esamos praktikos, siekiant užtikrinti veiksmingą tiesioginį gyventojų įtraukimą į vietos savivaldos procesus, taip pat tyrimas gali padėti atskleisti atskirų organizuotų gyventojų grupių dalyvavimo savivaldoje ir tarpusavio sąveikų, interesų sankirtas bei problemas, tobulinimo galimybes ir tapti gairėmis, kaip Lietuvos savivaldybės gali efektyviau gyventojus įtraukti į viešųjų sprendimų priėmimus ir tokiu būdu prisidėti prie aktyvesnio pilietinės visuomenės dalyvavimo ir įsitraukimo į vietos savivaldos procesus.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false