Preparatų, skirtų augalų apsaugos produktų nunešimui pavėjui mažinti, tyrimai ir naujos formuliacijos vystymas


MITA_E.jpg picture
Title
Preparatų, skirtų augalų apsaugos produktų nunešimui pavėjui mažinti, tyrimai ir naujos formuliacijos vystymas
Code
01.2.2-MITA-K-702-10-0001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2021-01-25
Expected Completion
2023-01-24
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas - skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą); stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus. Projekto metu bus sukurtas ir vystomas naujas augalų apsaugos produktų nunešimo pavėjui mažinimo preparatas ir moksliniais tyrimais įvertintas jo efektyvumas.
A - Žemės ūkio mokslai / Agricultural sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false