KPF_NMA.jpg picture
Title
Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, vietos rinkų plėtrai ir tvariems bioekonomikos sprendimams, įgyvendinimas
Code
PLKT-KK-19-2-08619-PR001
Coordinator / VDU Representative
MTEP/non MTEP
Ne MTEP
MTEP Type
Nėra
MTEP Result
R01 – naujos žinios