KPF_NMA.jpg picture
Title
Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, vietos rinkų plėtrai ir tvariems bioekonomikos sprendimams, įgyvendinimas
Code
PLKT-KK-19-2-08619-PR001
Coordinator / VDU Representative
VDU: Applicant or Partner
Pareiškėjas
Application No
PLKT-KK-19-2-08619-PR001
Application Date
2019-10-18
Contract No
PLKT-KK-19-2-08619-PR001
Contract Date
2020-02-12
Loading... 21 0 1000 0 false