Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, vietos rinkų plėtrai ir tvariems bioekonomikos sprendimams, įgyvendinimas


KPF_NMA.jpg picture
Title
Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, vietos rinkų plėtrai ir tvariems bioekonomikos sprendimams, įgyvendinimas
Code
PLKT-KK-19-2-08619-PR001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-02-12
Expected Completion
2021-10-29
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis

Projekto tikslas: įgyvendinti komunikacijos priemones, skatinančias aktyvų įsitraukimą į KPP ir iš KPP finansuojamas gerąja praktika paremtas iniciatyvas, kuriomis diegiamos inovacijos kaimo vietovėse, vykdoma vietos rinkų plėtra ir skatinama bioekonomika. Projektu bus suorganizuotas kompleksas komunikacijos priemonių: 8 teminiai renginiai (3 konferencijos ir 5 apskritojo stalo diskusijos skirtinguose Lietuvos rajonuose) bei 2 KPP viešinimo akcijos parodų „Ką pasėsi... 2021“ ir „Inno panorama... 2021“ metu.

Projektas prisidės prie gerosios patirties įgyvendinant KPP sklaidos bei padės spręsti nepakankamo vietos subjektų aktyvumo problemą įgyvendinant iš KPP remiamus: 1) novatoriškus projektus, 2) tvarius projektus, kuriais kuriami aukštos pridėtinės vertės produktai, 3) projektus, kuriais organizuojamos trumposios maisto tiekimo grandinės ir stiprinama vietos rinka. Projekto vykdymo metu bus suformuluoti pasiūlymai dėl darnaus kaimo vietovių vystymosi integruojant bioekonomikos plėtros principus.

Projektu siekiama skatinti didesnį gyventojų ir organizacijų domėjimąsi KPP teikiamomis galimybėmis, padėti atrasti naujos veiklos nišas, įsitraukti į tvarių ir novatoriškų projektų įgyvendinimą.

Projekto veiklos padės įvertinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo patirtį, identifikuoti problemas, trukdančias siekti didesnės pridėtinės vertės įgyvendinant KPP priemones ir numatyti galimus jų sprendimo būdus.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false