LMT logo.jpg picture
Title
Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas
Code
S-DNR-20-9
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2021-02-01
Expected Completion
2021-12-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Šis tyrimas yra skirtas mokinių patiriamų emocinių ir edukacinių sunkumų mišrioje, kontaktinėje ir nuotolinėje mokymosi aplinkoje, įgyvendinat įtraukųjį ugdymą COVID-19 sąlygomis, įveikos būdų ir mokinių pasiekimų gerinimo analizei. Siekiama modeliuoti ir pasiūlyti įrodymais pagrįstus emocinės bei edukacinės aplinkos kūrimo variantus, lemiančius visavertį ugdymo prieinamumą visiems mokiniams įprastomis, COVID-19 ar kitomis ekstremaliomis sąlygomis.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false