Lituanistinių tyrimų.jpg picture
Title
Kauno istorija 1655-1795 m.
Code
S-LIP-20-2
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-06-01
Expected Completion
2023-05-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas - remiantis istoriografija ir istoriniais šaltiniais ištirti, susisteminti bei apibendrinti žinias apie Kauno miesto raidą 1655-1795 m. visuomeniniu, urbanistiniu, ūkiniu, demografiniu, administraciniu, politiniu ir kultūriniu aspektais vienoje monografijoje. Pasirinktas laikotarpis istorikų dažnai vadinamas antruoju Kauno raidos etapu (iš penkių). Darbas yra tęstinis, kadangi Kauno miesto raida iki XVII a. vidurio jau sulaukė atskiros monografijos (Z. Kiaupa, Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų, Vilnius, 2010). Vadovaujantis darbo tęstinumo principais, naujoje monografijoje ketinama remtis pirmosios knygos struktūra bei atsižvelgti į joje keliamų problemų ratą. Nepaisant to, informatyvesni istoriniai šaltiniai ir nauji istoriniai kontekstai atveria naujas temas. Skirtingai, nei pirmoje dalyje, mokslinio teksto teiginiai bus grindžiami nuorodomis į istoriografiją bei šaltinius. Monografijoje bus peržengtos miestiečių bendruomenės socialinės ir teritorinės erdvės, į pasakojimą įtraukiant besiformuojančių Kauno priemiesčių ir kitų socialinių bendruomenių (bajorų, dvasininkų, žydų, totorių) gyvenimą. Miesto raidos pasakojimas bus susaistytas su geopolitinių permainų poveikiais, kurie paaiškins miesto nuosmukio bei kilimo priežastis.

Tyrimo rezultatai - du žodiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose, vienas straipsnis užsienio kalba (užsienyje), parengta monografijos teksto dalis ir publikuota monografija (kartu su monografijos bendraautoriaus Z. Kiaupos, nedalyvaujančio projekte, tekstu).

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-LIP-20-2).

H - Humanitariniai mokslai / The humanities
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false