Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas COVID-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos savivaldybėse:sprendimo priemonės ir paslaugų teikimas


LMT logo.jpg picture
Title
Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas COVID-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos savivaldybėse:sprendimo priemonės ir paslaugų teikimas
Code
S-COV-20-16
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-06-01
Expected Completion
2020-12-31
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Remiantis tyrimo informantų (sveikatos apsaugos, socialinių darbuotojų, savivaldybių administracijos darbuotojų, savivaldos lygmens politikų, tiesiogiai dalyvaujančių pandemijos krizės valdyme) patirtimi, bus siekiama ištirti viešųjų politikų įgyvendinimo veiksmingumą Lietuvoje bei nustatyti geriausius operacinio lygio ir strateginius sprendimus gali būti priimti tobulinant jų teikimą tolimesniuose reagavimo į krizę sprendimuose.

Tyrimo rezultatai paaiškintų spragas atsiradusias sveikatos ir socialinių paslaugų sistemose, bet padėtų tobulinti funkcionuojančias ekstremaliosios situacijos valdymo sistemas. Tyrimas būtų reikšmingas ir teorijos pritaikymo – kūrimo aspektu. Jis padėtų paaiškinti kiek artimosios biurokratijos teoriją (angl. street-level bureaucracy; M. Lipsky, E. Z. Brodkin, K. Loyens, A. Ash ir kiti) galima adaptuoti tyrimui neordinarinėse situacijose.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences