Įrodymais grįstos alkoholio politikos vystymas remiantis standartizuotu Europos alkoholio tyrimu: Lietuvos atvejis


LMT logo.jpg picture
Title
Įrodymais grįstos alkoholio politikos vystymas remiantis standartizuotu Europos alkoholio tyrimu: Lietuvos atvejis
Code
S-MIP-20-2
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-03-01
Expected Completion
2022-10-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Alkoholio žala geriančiojo aplinkiniams (toliau - AŽGA, angl.- alcohol's harm to others) Nepriklausomoje Lietuvoje nėra įtraukta į politikos darbotvarkę. Jos mažinimas neįrašytas tarp Alkoholio kontrolės įstatymo tikslų, neintegruotas į šios srities monitoringo įstatymą. AŽGA duomenų nerenka Statistikos departamentas. Tuo tarpu žalos kitam principas laikomas vieninteliu pateisinimu, dėl ko valdžia turi teisę varžyti kitus asmenis (JSMill). Vienintelis reprezentatyvus tyrimas šioje tematikoje buvo atliktas Lietuvai dalyvaujant standartizuotame Europos alkoholio tyrime (toliau - SEAS -1). Lietuvą Europiniame tinkle (RAHRA) atstovavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, tyrimą finansavo EK. Užsienio tyrėjų atlikti tyrimai parodė, kad Lietuva pasižymi vienais aukščiausių alkoholio suvartojimo bei alkoholio žalos rodikliais, tačiau gyventojų požiūris į alkoholio kontrolę pats liberaliausias. Kokios priežastys lėmė tokią praktinę situaciją - mokslinio tyrimo klausimas, o Lietuvos atvejis mokslininkams įdomus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Norint ištirti alkoholio politikos kaitos pokyčius ES atliekama SEAS - 2 tyrimas, kurio pagrindu surinkti duomenys leistų palyginti šalis tarpusavyje.

Šio projekto tikslas yra remiantis standartizuotu Europos alkoholio tyrimu (SEAS 1 ir SEAS 2) bei kokybinio tyrimo duomenimis įvertinti Lietuvos alkoholio politikos kaitą Lietuvoje ES kontekste.

Uždaviniai:

Remiantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize konceptualizuoti AŽGA fenomeną alkoholio kontrolės politikos kaitos teorinėje perspektyvoje.

Sudaryti duomenų bazę sujungiant jau turimus SEAS 1 duomenis su numatomais gauti SEAS 2 duomenimis ir atverti šiuos duomenis Lietuvos ir užsienio tyrėjams.

Remiantis SEAS 1 ir SEAS 2 duomenimis išanalizuoti alkoholio kontrolės politikos įtaką žalingo alkoholio vartojimo, AŽGA bei gyventojų požiūrio į alkoholio kontrolę pokyčiams.

Atskleisti priežastis, dėl kurių AŽGA nepatenka į šiandieninę politikos darbotvarkę, identifikuojant trukdžius ir galimybes.

Atlikti mokslo rezultatų sklaidą akademinėje, politikų bei plačioje visuomenėje, taip sumažinat esamos praktinės situacijos ir mokslu grįstų įrodymų atskirtį.

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-20-2).

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false