Iceland Liechtenstein Norway grants.png picture
Title
Profesinis mokymas įgalinant socialinę atskirtį patiriantį jaunimą / Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young people (EmpowerVET)
Code
LT08-1-ŠMSM-K01-009
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2021-01-01
Expected Completion
2023-12-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
Šio tyrimo projekto tikslas yra ištirti, kaip profesinis mokymas (profesinis rengimas ir mokymas) gali pagerinti rizikingo jaunimo socialinę įtrauktį sprendžiant iš ugdymo įstaigų "iškrentančio" jaunimo problemas ir skatinant tranzciciją tarp įvairių socialinių mokymosi kontekstų. pavyzdžiui, perėjimą iš švietimo sistemos į darbo pasaulį. Tyrimą sudaro trys etapai. Pirmajame etape dėmesys bus sutelktas į asmeninių strategijų ir institucinių veiksnių, skatinančių ar trukdančių jaunų žmonių karjerą, supratimą. Bus atliekamas rizikos grupės jaunimo, besimokančio profesinio mokymo įstaigose ir darbo vietose įmonėse naratyvo tyrimas bei statistinė analizė, pagrįsta PIAAC duomenimis. Antrąja tyrimo dalimi siekiama nustatyti ir įvertinti profesinio mokymo įstaigose ir darbo vietose taikomų rizikos grupių įtraukties būdų, metodų ir priemonių taikymo „gerąją patirtį“. Trečiajame tyrimo etape bus įgyvendinta Edukacinio mokymosi laboratorijos intervencija siekiant sukurti, išbandyti ir įvertinti metodus ir technologijomis pagrįstas priemones, skirtas sėkmingai rizikos hrupių jaunimo socialinei integracijai.

Projektas paaiškins sudėtingą asmeninių ir institucinių veiksnių bei skirtingų dimensijų jaunų žmonių ekosistemose sąveiką, turinčią įtakos jų mokymosi trajektorijoms ir gyvenimo karjerai. Be to, projektas turės praktinį poveikį tyrimo dalyviams ir intervencijų aplinkoms. Taikant „Educational Learning Lab“ modelį, tikimasi, kad tyrimas pateiks naują požiūrį, kaip būtų galima gerinti profesinio mkokymo įstaigos ar bendruomenės lygmens procesus, ir tikimasi, kad tai paskatins profesijos mokytojų ir instruktorių profesinį tobulėjimą ir veiklą. Projektas taip pat prisidės prie institucijų partnerių tinklų kūrimo ir bendradarbiavimo ateityje. Be to, svarbų vaidmenį visuose tyrimo etapuose vaidins tyrime dalyvaujantis doktorantai.

Projektas finansuotas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) finansinio mechanizmo lėšų. Projekto finansavimo sutarties su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) Nr. S-BMT-21-2 (LT08-2-LMT-K-01-010).

SUMMARY

The main research goal is to investigate the ways in which vocational education and training (VET) can enhance social inclusion of young people at-risk, both in terms of combating school dropout and promoting transitions between various (social) learning contexts, such as school-work transition. Our focus is on the four countries participating in the project - Estonia, Latvia, Lithuania, and Norway - while in some of our analyses we adopt a European and wider international scope. The main goal is further defined by the following three sub-goals:

1) To explore how at-risk young people themselves experience and understand their opportunities, prospects and limitations in the context of VET, and what and how are the institutional factors affecting their prospects;

2) To analyse existing best practices, particularly those, which involve innovative approaches, methods, tools for supporting social inclusion and preventing dropout, in VET institution, workplace contexts and by local institutions providing learning opportunities;

3) To conduct “Educational Learning Lab intervention” in all partner countries, in order to pilot and evaluate innovative approaches, methods and technology-based tools for supporting both at-risk youth to develop their key skills (vocational and personal) and teachers in VET to advance their instructional approach and practices.

The benefits from a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. Project contract with the Research Council of Lithuania (LMTLT) No is S-BMT-21-2 (LT08-2-LMT-K-01-010).

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false